Kom ik in aanmerking?


 

Inschrijving in register

Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. Je hebt dus een domicilie- of referentieadres.

Het is niet genoeg als je ingeschreven bent in het wachtregister.

Leeftijd

Je kan je alleen maar inschrijven als je ouder bent dan 18 jaar.

De toekomstige referentiehuurder en zijn/haar echtgeno(o)t(e) of feitelijk of wettelijke samenwoner die de woning mee gaat bewonen dienen de inschrijvingsformulieren te ondertekenen.

Er zijn twee uitzonderingen.

 • Ben je nog geen 18 jaar, maar woon je begeleid zelfstandig of ga je met begeleiding zelfstandig wonen? Dan kan je wel inschrijven. Je moet hiervoor wel een bewijs van de dienst die jou begeleidt binnenbrengen.
 • Ben je een ontvoogde minderjarige? Dan kan je wel inschrijven. Breng je vonnis mee.

​Inkomen

Je inkomen mag niet te hoog zijn. Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen en/of een vervangingsinkomen.

Enkel het inkomen van de toekomstige referentiehuurder en zijn/haar echtgeno(o)t(e) of feitelijk of wettelijke samenwoner die de woning mee gaat bewonen, telt mee.

Wij kijken naar het laatst gekende inkomen waarvan we een aanslagbiljet ter beschikking hebben. Dit inkomen mag maximaal drie jaar oud zijn. Binnen één gezin zijn dus verschillende inkomensjaren mogelijk.

Hoe hoog mag je inkomen zijn?

Het maximale (gezamenlijk) inkomen als je inschrijft in 2021:

Jouw gezinstype Geïndexeerde inkomensgrens 2021
Alleenstaande 25.557 euro
Alleenstaande met handicap 27.698 euro
Anderen 38.335 euro
Verhoging per persoon ten laste* 2.143 euro

* Een persoon ten laste betekent:

 • een kind dat op jouw adres is ingeschreven en dat minderjarig is of een kind voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald;
 • jouw kind dat regelmatig bij jou verblijft en minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald;
 • iemand die erkend is als ernstig gehandicapt.

Eigendom

De volgende voorwaarden inzake onroerend bezit in binnen- en buitenland zijn van toepassing:

 • de kandidaat-huurder mag geen woning of perceel, bestemd voor woningbouw, volledig of gedeeltelijk in volle eigendom hebben;
 • de kandidaat-huurder mag geen volledig of gedeeltelijk recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik op een woning of perceel, bestemd voor woningbouw, hebben;
 • de kandidaat-huurder mag geen woning die of perceel, bestemd voor woningbouw, dat volledig of gedeeltelijk in erfpacht of opstal is gegeven, hebben;
 • de kandidaat-huurder mag een woning die of perceel, bestemd voor woningbouw, dat hij volledig of gedeeltelijk zelf in vruchtgebruik heeft gegeven hebben;
 • de kandidaat-huurder mag geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin hij zakelijke rechten als hierboven vermeld heeft ingebracht.

Basistaalvaardigheid

Sinds 1/11/2017 moeten nieuwe huurders één jaar nadat zij huurder zijn geworden over een basistaalvaardigheid Nederlands beschikken.

Heb je het basisniveau Nederlands niet na 1 jaar sociaal huren? Dan kan de toezichthouder je een geldboete opleggen en krijg je, indien nodig, een nieuwe termijn waarbinnen je het basisniveau moet behalen.

Cursus of school vinden

Heeft u het verplichte basisniveau Nederlands nog niet? Dan kan u gratis Nederlands leren. Op de website van het agentschap Integratie en Inburgering vindt u de adressen en de openingsuren van organisaties die u kunnen helpen. Zij informeren u over Nederlands leren en helpen u om een school of cursus te vinden.

Boete

Heeft u het basisniveau Nederlands niet na één jaar sociaal huren? Dan kan de toezichthouder u een geldboete opleggen tussen de 25 en 5.000 euro.
U krijgt als dat nodig is ook een nieuwe termijn waarbinnen u het basisniveau Nederlands moet behalen. De toezichthouder volgt uw dossier op.Dit is geen reden om uw huurovereenkomst te stoppen.

Vrijstelling: geen basisniveau Nederlands nodig

Soms moet u het basisniveau Nederlands niet behalen. Dit kan in de volgende situaties:

 • U heeft een verklaring van uitgeleerdheid.
 • U heeft een medisch attest of bewijs waarin staat dat u door een ernstige ziekte, mentale of fysieke handicap het basisniveau Nederlands nooit kan halen.

Uitstel: u mag het basisniveau Nederlands later halen

Soms krijgt u uitstel van de taalkennisverplichting: dan mag u het basisniveau Nederlands later behalen.Dit kan in de volgende situaties:

 • U kon de opleiding Nederlands nog niet starten of eindigen. Dit komt door uw beroep, medische of persoonlijke redenen.
 • Er was geen gepaste opleiding tijdig beschikbaar.

    Beëindiging wettelijke samenwoning/echtscheiding:

Een kandidaat die nog gehuwd is kan zich alleen, zonder partner, inschrijven voor een sociale woning. Je moet daarvoor geen bewijzen aanleveren dat je de echtscheidingsprocedure hebt opgestart. Op het moment dat je een woning krijgt toegewezen, mag je ex-partner de woning echter niet mee betrekken. Als je partner na de aanvang van de huurovereenkomst toch wenst te komen bijwonen, kan dit enkel als hij/zij samen met jou, de referentiehuurder, voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en de woning niet onaangepast wordt.

Ik wil huren Kom ik in aanmerking