Hoe kan ik mij inschrijven?


 

Zelf je inschrijving voorbereiden of klaar maken.

Als kandidaat-huurder word je geacht een uitgebreide keuze te maken binnen het patrimonium. In functie van je specifieke gezinssamenstelling kan je op het keuzeformulier aanduiden voor welke locaties je voorkeur uitgaat. Je kan hierbij ook je voorkeur van type woongelegenheid opgeven.

Op het keuzeformulier wordt ook per locatie en type woning aangegeven hoeveel woongelegenheden er beschikbaar zijn.

Kempisch Tehuis zal een te beperkte voorkeur weigeren als die een toewijzing onmogelijk zou maken! De keuze die je maakt, dient dus voldoende groot te zijn. Je moet in elk geval kiezen voor locaties met reeds verhuurde woongelegenheden. Enkel en alleen kiezen voor projecten in opbouw is onmogelijk!

Je kan ook de maximale huurprijs (dit is de huurprijs exclusief eventuele huurlasten) opgeven die je wenst te betalen.

Inschrijvingsformulieren kunnen steeds aangevraagd worden bij de dienst kandidaat-huurders op het nummer 011/81 07 00.

Je kan dit document tevens downloaden door op de onderstaande link te klikken. Gelieve het inschrijvingsformulier volledig in te vullen, te ondertekenen en samen met de gevraagde documenten over te maken aan onze dienst. Vervolgens zal gecontroleerd worden of je voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden. Van zodra jouw inschrijving in orde is, word je hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

 inschrijvingsformulier kandidaat-huurder

toelichting bij het indienen van een aanvraag voor een sociale woning

 

Ik wil huren Hoe kan ik mij inschrijven