Twee-jaarlijkse actualisatie van de wachtlijst


Elke kandidaat-huurder ontvangt om de 2 jaar een brief om na te gaan of de kandidaat-huurder nog interesse heeft in een woning, of hij nog voldoet aan de voorwaarden en of de gezinssituatie nog dezelfde is als bij de inschrijving. Dit heet de ‘actualisatie’. Kandidaat-huurders worden schriftelijk geïnformeerd met betrekking tot wat van hen verwacht wordt. Wie niet schriftelijk op de eerste brief reageert, krijgt een herinnering toegezonden.

De kandidaten die niet binnen de gevraagde termijn op deze herinnering reageren, worden geschrapt. Deze schrapping is definitief! Tegen deze beslissing kan de kandidaat-huurder die zich benadeeld acht, verhaal indienen bij Agentschap Wonen Vlaanderen, Afdeling Toezicht

De actualisatie vindt in ieder oneven jaar plaats.

.

Ik wil huren Twee-jaarlijkse actualisatie van de wachtlijst