Ik krijg een woning aangeboden


Wanneer u aan beurt bent voor een sociale woning ontvangt u een brief. Daarin staat wat u moet doen en welke papieren u nog moet bezorgen. U moet binnen de vijf werkdagen reageren op deze brief. 

Moet ik de aangeboden woning aanvaarden?


Ik aanvaard de woning

Je krijgt van ons een brief als we een passende woning voor je hebben. Binnen de 5 werddagen moet je laten weten wat je beslist.

Vind je de woning goed? Dan volgen nog enkele belangrijke stappen:

  • We controleren opnieuw of je aan alle voorwaarden voldoet;
  • We berekenen de huurprijs en de waarborg;
  • We maken een huurcontract;
  • De referentiehuurder en zijn/haar echtgeno(o)t(e) of feitelijke of wettelijke samenwoner die mee de woning gaat bewonen, moeten het contract ondertekenen;
  • Je betaalt de waarborg of maakt de waarborgregeling in orde. Het OCMW kan je hierbij helpen als het nodig is;
  • We spreken af wanneer je in de woning kan, de sleutel krijgt, we de plaatsbeschrijving maken, … .

OPGELET: Sinds 1/11/2017 moeten nieuwe huurders één jaar nadat zij huurder zijn geworden over een basistaalvaardigheid Nederlands beschikken. Indien men niet beschikt over dit niveau kan men contact opnemen met de organisaties die het Vlaamse integratie– en inburgeringsniveau uitvoeren”

Ik aanvaard de woning niet

Je krijgt van ons een brief als we een passende woning voor je hebben. Binnen de 5 werkdagen moet je laten weten wat je beslist.

Bij je inschrijving gaf je je voorkeur door qua ligging, woningtype en maximale huurprijs. Je kan slechts één keer weigeren. Enkel indien je met een heel goede reden kan aantonen waarom je de aangeboden woning niet aanvaardt, wordt dit niet als weigering aanschouwt.

Als je weigert, dan krijg je ten vroegste drie maanden later een nieuw aanbod. Tenzij je op papier meldt dat we je toch sneller een woning mogen aanbieden.

Weiger je ook het tweede aanbod zonder grondige reden? Dan schrappen we je inschrijving. Als je dan nog bij ons wilt huren, moet je opnieuw je kandidatuur indienen. Dan kom je opnieuw achteraan de wachtlijst terecht.

Grondige redenen voor weigering

Je wilt de woning wel aanvaarden, maar door bepaalde tijdelijke omstandigheden kan het nu niet. Bijvoorbeeld: je verblijft in het ziekenhuis of in de gevangenis of je staat voor een gezinshereniging.

Dit zijn redenen waarvan je ons een bewijs moet bezorgen. Als je dat bewijs levert, dan bekijken we of dit een gegronde weigering is of niet.

Niet reageren is geschrapt worden!

Reageer je twee keer niet op onze aanbodbrieven? Dan schrappen we jou van onze wachtlijst.

Wanneer je geschrapt werd en je je als kandidaat-huurder benadeeld acht, kan je verhaal indienen bij Agentschap Wonen Vlaanderen, Afdeling Toezicht

Hoeveel huur betaal ik?


Klik hier voor meer info over de huurprijsberekening

Hoeveel waarborg betaal ik?


Als je een huurovereenkomst afsluit, moet je ook een waarborg betalen.

Je krijgt deze waarborg met rente terug als de huurovereenkomst stopt. We kunnen wel een deel van de waarborg aftrekken als je nog openstaande schulden hebt of de woning beschadigde.

De waarborg bedraagt in principe maximaal twee maanden basishuurprijs, met een maximum van 1001,00 EUR in 2020. Je kan er ook voor kiezen om je waarborg gedurende 18 maanden na de ingang van het huurcontract af te betalen. Je betaalt dan wel een extra administratiekost van 13,00 EUR.

Tijdelijk huurcontract


Sinds 1 maart 2017 is er nieuwe wetgeving. Hierdoor werken we nu met tijdelijke huurcontracten. Wie vanaf 1 maart 2017 bij onze maatschappij huurt, krijgt een huurcontract van 9 jaar.

Wat na deze 9 jaar?

We kijken twee voorwaarden na:

  • Is je inkomen niet te hoog? Je gezinsinkomen mag maximaal 25% boven de inkomensgrens liggen;
  • Is je woning niet te groot? Je mag maximaal één slaapkamer meer hebben dan het aantal bewoners.

Is het antwoord 2x nee, dan mag je nog eens 3 jaar in de woning blijven wonen. Je contract wordt dus met 3 jaar verlengd. In alle andere situaties doen we extra controles, moet je eventueel verhuizen en kan het zelfs dat we je huurovereenkomst stopzetten.

Voor wie?

Deze wetgeving geldt alleen voor huurders vanaf 1 maart 2017.

Was je al voor 1 maart 2017 huurder bij ons? Dan hou je je huurcontract van onbepaalde duur.

Ik wil huren Ik krijg een woning aangeboden