Intern huurreglement


Overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel dient elke huisvestingsmaatschappij te beschikken over een intern huurreglement.

Dit huurreglement bevat o.m. de nodige informatie in verband met:

  • de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden en toewijzingsregels vervat in het sociaal huurbesluit;
  • de specifieke regels inzake invulling van de rationele bezetting van de woongelegenheden;
  • de specifieke regels omtrent prioritaire ruilingen (mutaties).

  intern huurreglement

 

Toelichting


Hieronder vindt u “de toelichting bij de aanvraag tot het huren van een sociale woning”. Dit document wordt bij de inschrijvingsbundel gevoegd. Hierin vindt u een samenvatting terug van de voornaamste aandachtspunten inzake het huren van een sociale woning.

  Toelichting bij de aanvraag tot het huren van een sociale woning

Ik wil huren Intern huurreglement