Intern huurreglement


Overeenkomstig het Besluit Vlaamse Code Wonen dient elke huisvestingsmaatschappij te beschikken over een intern huurreglement.

Dit huurreglement bevat o.m. de nodige informatie in verband met:

  • de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden en toewijzingsregels vervat in het sociaal huurbesluit;
  • de specifieke regels inzake invulling van de rationele bezetting van de woongelegenheden;
  • de specifieke regels omtrent prioritaire ruilingen (mutaties).

  intern huurreglement

 

Toelichting


Hieronder vindt u “de toelichting bij de aanvraag tot het huren van een sociale woning”. Dit document wordt bij de inschrijvingsbundel gevoegd. Hierin vindt u een samenvatting terug van de voornaamste aandachtspunten inzake het huren van een sociale woning.

  Toelichting bij de aanvraag tot het huren van een sociale woning

Ik wil huren Intern huurreglement