Vraag en antwoord


Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen.
Wanneer u klikt op een vraag, krijgt u eerst een kort antwoord op deze vraag.
Waar mogelijk geven we u ook graag nog meer informatie. Klik hiervoor op ‘meer weten’ aan het einde van het korte antwoord.

Toch nog vragen? Contacteer ons dan. Wij helpen u graag verder.

 

Welke papieren heb ik nodig om mij in te schrijven?

U bezorgt volgende documenten aan de huisvestingsmaatschappij:

 1. Het ingevulde inschrijvingsformulier.
 2. Een (kopie van uw) identiteitskaart of paspoort.
 3. Uw meest recente aanslagbiljet of een bewijs van een ander gezinsinkomen

Indien van toepassing:
– een attest + 66% invaliditeit;
– een bewijs van bezoekrecht (vonnis, minnelijke regeling, …);
– een bewijs dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is (rechtbank, advocaat, notaris, …).

Welk aanbod aan sociale huurwoningen is er?

Er is een veelheid aan woningen en appartementen. Kijk zeker eens welk aanbod er is in uw keuzegemeente. Weet wel, hoe meer u uw keuze beperkt, hoe langer de wachttijd.

Woningen: bungalows, verdiepingswoningen, halfopen, gesloten, 1 tot 5 slaapkamers;
Appartementen: 1 tot 3 slaapkamers, berging
Bijna al de woningen en appartementen hebben een garage, carport of (ondergrondse) standplaats
Een aantal woningen en appartementen zijn aangepast aan senioren of personen met een fysieke beperking.
 
Neem zeker eens een kijkje bij onze woningen
Hoe lang moet ik wachten?

Wanneer u bent ingeschreven, kan u enkel afwachten tot u een woning aangeboden krijgt.

De wachtperiode kan sterk variëren naargelang het aanbod in de gemeente en het aantal kandidaat-huurders dat op de wachtlijst staat.

U hebt er alle belang bij om een zo ruim mogelijke keuze te maken. Bespreek bij uw inschrijving zeer goed alle mogelijkheden.

Kan ik na de inschrijving mijn keuzes nog wijzigen?

Je kan altijd je keuzes later nog aanpassen of uitbreiden. Vraag er naar bij onze dienst verhuur.

Hoe lang blijft mijn inschrijving geldig?

Om de twee jaar wordt de wachtlijst nagekeken. Iedere kandidaat-huurder krijgt dan van de huisvestingsmaatschappij een brief en wordt gevraagd om een aantal gegevens opnieuw te bezorgen.

Opgelet ! Het is belangrijk dat u deze brief beantwoordt !

Kandidaat-huurders die niet tijdig reageren worden van de wachtlijst geschrapt.
Wanneer u geschrapt wordt, kan u zich opnieuw kandidaat stellen.

meer weten

Wat moet ik doen als mijn adres of mijn gezinssamenstelling verandert?

Geef elke verandering (adres, gezinssamenstelling) binnen één maand door aan Kempisch Tehuis.

Wanneer uw gezin groter of kleiner wordt, kan dit invloed hebben op de grootte van de woning die u kan krijgen.

Uw gezinssamenstelling kan wijzigen door personen die komen inwonen, bijvoorbeeld door huwelijk of samenwonen of door een geboorte. Uw gezin kan kleiner worden wanneer kinderen of familieleden het huis verlaten of overlijden. Breng Kempisch Tehuis steeds zo snel mogelijk op de hoogte van wijzigingen.

Hoe gebeurt de toewijzing van een sociale huurwoning ?

Bij het toewijzen (toekennen) van een sociale woning wordt rekening gehouden met een aantal regels. Deze regels worden toegepast in de volgorde zoals hieronder beschreven:

 1. de rationele bezetting: u krijgt slechts een woning toegewezen die overeenkomt met de grootte van uw gezin;
 2. verplichte voorrangsregels: sommige mensen krijgen voorrang door de specifieke situatie waarin ze verkeren;
 3. optionele voorrangsregels: bewoners van de gemeente of van het werkgebied krijgen soms voorrang;
 4. gemeentelijke toewijzingsreglementen;
 5. datum van inschrijving of keuze (keuze nog tot september 2020).

Meer weten

OPGELET: Sinds 1/11/2017 moeten nieuwe huurders één jaar nadat zij huurder zijn geworden over een basis taalvaardigheid Nederlands beschikken. Indien men niet beschikt over dit niveau kan men contact opnemen met de organisaties die het Vlaamse integratie– en inburgeringsniveau uitvoeren.

Kan de huisvestingsmaatschappij mij schrappen van de wachtlijst ?

Uw inschrijving als kandidaat-huurder wordt in de volgende gevallen geschrapt:

 1. als u een sociale woning, die u werd aangeboden, hebt aanvaard; 
 2. als bij het aanbod van een sociale woning blijkt dat u niet meer voldoet aan de toelatingsvoorwaarden
 3. als u onjuiste of onvolledige verklaringen of gegevens te kwader trouw hebt afgelegd; 
 4. als u dit zelf vraagt; 
 5. wanneer u tweemaal ongegrond weigert of niet reageert op een toewijzingsbrief van de huisvestingsmaatschappij waarin zij u een woning aanbiedt die beantwoordt aan uw keuze qua ligging, type en maximale huurprijs.  

Elke kandidaat-huurder ontvangt om de 2 jaar een brief om na te gaan of de interesse nog bestaat, of de kandidaat-huurder nog voldoet aan de voorwaarden en of de gezinssituatie nog dezelfde is als bij de inschrijving. Dit heet de ‘actualisatie’.Uw kandidatuur wordt geschrapt

 • als u op dit moment niet meer voldoet aan de inkomensvoorwaarde
 • als u niet of niet tijdig reageert op de brief en op de herinneringsbrief die u in hiervoor werden toegestuurd. U krijgt minimaal een maand de tijd om te reageren op deze brief en minimaal 15 kalenderdagen de tijd om te reageren op de herinneringsbrief.

Tegen deze beslissing kan de kandidaat-huurder die zich benadeeld acht, verhaal indienen bij Agentschap Wonen Vlaanderen, Afdeling Toezicht

Wat gebeurt er als ik aan de beurt ben voor een sociale woning ?

Wanneer u aan beurt bent voor een sociale woning ontvangt u een brief. Daarin staat wat u moet doen en welke papieren u nog moet bezorgen.

Er wordt gecontroleerd of u nog voldoet aan de toelatingsvoorwaarden (meer weten).  Als u de aangeboden woning ongegrond weigert of als u niet reageert op de toewijzingsbrief is dit uw eerste weigering.

Het zal minimum drie maanden duren voor u weer een toewijzing kan krijgen, tenzij u dit anders vraagt.  Bij een tweede ongegronde weigering of bij het voor de tweede keer niet reageren wordt u als kandidaat geschrapt.

Als u de woning aanvaardt, wordt u huurder en bent u geen kandidaat-huurder meer. Indien u een andere woning wenst, moet u zich opnieuw inschrijven.

OPGELET: Sinds 1/11/2017 moeten nieuwe huurders één jaar nadat zij huurder zijn geworden over een basis taalvaardigheid Nederlands beschikken. Indien men niet beschikt over dit niveau kan men contact opnemen met de organisaties die het Vlaamse integratie– en inburgeringsniveau uitvoeren.

Mag ik een woningaanbod van de huisvestingsmaatschappij weigeren?

Bij uw inschrijving geeft u uw voorkeur door qua ligging, woningtype en maximale huurprijs.
Indien u een toegewezen woning niet wenst te huren, mag u één keer de woning ongegrond (zonder goede reden) weigeren. U blijft kandidaat op de wachtlijst.

Opgelet : Sommige kandidaten met voorrang verliezen bij een eerste weigering hun voorrang.

Het gaat om de kandidaat-huurder die voorrang had omdat hij:

 • woont in een onroerend goed dat niet hoofdzakelijk bestemd is voor wonen;
 • woont in een woning die ongeschikt of onbewoonbaar is verklaard.

U wordt geschrapt van de wachtlijst als u tweemaal ongegrond weigert of niet reageert op een toewijzingsbrief waarin u een woning wordt aangeboden die beantwoordt aan uw keuze.

Opgelet : Bij de eerste ongegronde weigering van een woning, verliest u uw recht op de huurpremie! Voor meer info: www.wonenvlaanderen.be.

Contacteer de huisvestingsmaatschappij voor meer informatie.

Ik wil huren Vraag en antwoord