Privacy disclaimer


BESCHERMING PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

ALGEMENE INFORMATIE

Op deze pagina vind je al heel wat terug over ons privacy beleid . Je leest er over de gegevens die we verzamelen, waarom we die verzamelen, hoe lang we ze bijhouden en hoe jij je rechten kan uitoefenen. Al deze info vind je hieronder terug.

JOUW PRIVACY IN ONZE SHM / PRIVACYPOLICY

ALGEMENE VERORDERING GEGEVENSBESCHERMING (privacy)

Via Kempisch Tehuis kunt u een sociale woning huren. Wij houden daarom in lijsten en dossiers gegevens over u bij. We gebruiken deze gegevens om na te kijken of u ergens recht op hebt. Of om u beter te kunnen helpen.

Het is niet de bedoeling dat organisaties gegevens over u opvragen of verspreiden aan personen en bedrijven die geen goede reden hebben om uw gegevens te krijgen. Daarom is er de privacywet die u beschermt.

Welke gegevens gebruikt Kempisch Tehuis van u?

Wij kijken na of u een sociale woning mag huren. Dit gebeurt als u zich inschrijft en als u een woning kunt huren. Ook als u huurt, gebruiken wij gegevens over u.

Deze gegevens zijn:

 • identificatiegegevens
 • rijksregisternummer
 • adres- en contactgegevens
 • gezinssamenstelling
 • taalkennis
 • financiële gegevens
 • eigendomsgegevens
 • eventueel: begeleidende diensten

 

Hoe lang bewaart Kempisch Tehuis uw gegevens?

Als uw kandidatuur of huurcontract stopt, bewaren wij uw gegevens nog 10 jaar. Dit is volgens de archiefwet.

Waar vraagt Kempisch Tehuis gegevens op?

U geeft ons heel wat gegevens als u zich inschrijft, als u huurt, … U bent altijd verplicht correcte gegevens te geven. Doet u dit niet? Dan kunt u mogelijk geen sociale woning meer huren, geen huurpremie meer krijgen of moet u uw ontvangen huurpremie terugbetalen. Een strafrechtelijke vervolging kan ook.

Het kaderbesluit sociale huur verplicht ons om uw gegevens elektronisch te verzamelen.

Wij bevragen ook:

 • Federale Overheidsdienst Financiën: gegevens rond belastbare inkomsten en eigendomsgegevens (Beraadslaging FO nr. 14/2009 van 1 oktober 2009 + Beraadslaging FO nr. 16/2012 van 28 juni 2012), gegevens over eigendommen en vennootschappen (Beraadslaging FO nr. 36/2016 van 27 oktober 2016 en Beraadslaging FO nr. 02/2018 van 11 januari 2018)
 • Het rijksregister: rijksregisternummer, naam en voornamen, geboorteplaats en datum, geslacht, hoofdverblijfplaats en historiek, de plaats en datum van overlijden, de burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, de nationaliteit en historiek, wettelijke samenwoning, het register waarin ingeschreven en de handelingsbekwaamheid (KB 22 mei 2001 + RR nr. 41/2007 van 12 december 2007 + RR nr. 60/2012 van 18 juli 2012 + Beraadslaging nr. 13/099 van 5 november 2013 + RR nr. 79/2013 van 11 december 2013 + RR nr. 02/2018 van 21 februari 2018 + RR nr. 34/2018 van 16 mei 2018)
 • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: gegevens rond leefloon (Beraadslaging nr. 15/053 van 1 september 2015), handicap (Beraadslaging nr. 14/088 van 7 oktober 2014) en pensioenen (Beraadslaging nr. 16/090 van 4 oktober 2016)
 • Vlaamse Agentschap voor Integratie & Inburgering: gegevens rond inburgering, taalbereidheid (Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012) en taalkennis (Beraadslaging nr. 38/2017 van 25 oktober 2017)

Aan wie geeft Kempisch Tehuis uw gegevens door?

Wij bezorgen gegevens aan:

 • Het agentschap Wonen-Vlaanderen: gegevens over de huurpremie en huursubsidie van kandidaat-huurders (Beraadslaging VTC nr. 37/2011 van 14 december 2011 en Beraadslaging RR nr. 19/2012 van 14 maart 2012), persoonsgegevens van de aanvragers van premies, sociale ontleners en sociale (kandidaat-)huurders en leden van hun huishouden (Beraadslaging VTC nr. 9/2014 van 9 april 2014), persoonsgegevens van sociale huurders voor de controle op de naleving van de Sociale Wooncode en andere wetgeving van sociale verhuur (Beraadslaging VTC nr. 13/2013 van 8 mei 2013), adresgegevens van sociale woningen en gronden (Beraadslaging VTC nr. 26/2015 van 29 juli 2015)
 • De sociale verhuurkantoren (SVK’s): persoonsgegevens van kandidaat-huurders en hun partner om een huursubsidie te krijgen (Beraadslaging VTC nr. 8/2015 van 25 maart 2015)
 • De OCMW’s: persoonsgegevens van kandidaat-huurders om een huurpremie (Beraadslaging VTC nr. 19/2015 van 20 mei 2015) en huursubsidie (Beraadslaging VTC nr. 29/2016 van 14 september 2016) te krijgen
 • Het agentschap Inburgering & Integratie: gegevens rond inburgering, taalbereidheid en taalkennis (Beraadslaging VTC nr. 21/2012 van 26 september 2012 + Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012 + Beraadslaging nr. 38/2017 van 25 oktober 2017)

 

Kunt u uw gegevens controleren en aanpassen?

Ja, dat kan. U kunt uw gegevens altijd controleren. Stuur hiervoor een e-mail naar avg@cvkt.be of een brief naar Kempisch Tehuis, Ringlaan 20 te 3530 Houthalen-Helchteren Wij bezorgen u dan deze gegevens.

Is iets niet correct? Dan kunt u dit laten aanpassen. De foutieve gegevens gebruiken wij niet meer.

Bent u niet akkoord met hoe wij gegevens verwerken?
Vindt u dat Kempisch Tehuis onterecht gegevens heeft? Dan kunt u ons vragen om deze gegevens te wissen of om ze te bewaren, maar niet meer te gebruiken.

Ook kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via contact@apd-gba.be of via brief naar Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Vermeld in deze e-mail of brief waarom u niet akkoord bent. De Gegevensbeschermingsautoriteit zal uw klacht behandelen.

Hebt u vragen over uw gegevens en uw privacy?

Dan kunt u terecht bij onze verantwoordelijke. Contacteer ons via avg@cvkt.be , via 011/81 07 00 of bij ons op kantoor te Houthalen-Helchteren, Ringlaan 20.

De functionaris gegevensbescherming van Kempisch Tehuis is Cranium, Excelsiorlaan 43 te Zaventem. U kan hen bereiken per e-mail avg@cvkt.be.

U kunt ook terecht bij de functionaris gegevensbescherming van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, ons ondersteunend agentschap bij de Vlaamse overheid, via privacy@vmsw.be.

Heeft u algemene vragen over privacy?

Dan kunt u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie vindt u op

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

JOUW PRIVACY OP ONZE WEBSITE

Goed nieuws! Er worden geen analytische cookies of marketingcookies op onze website geplaatst.

Wanneer je een contactformulier indient, dan kunnen de gegevens die je daarop invult, bewaard worden i.f.v. de door u gestelde vraag of opmerking. Aanvullend op de gegevens die je zelf invult houden we ook het IP-adres bij vanwaar het bericht werd verstuurd. Dit doen we om eventueel misbruik te voorkomen. Deze informatie wordt maximaal 1 maand bijgehouden.

Over ons Privacy disclaimer