Kempisch Tehuis bij de top 2 in Vlaanderen


Kempisch Tehuis krijgt felicitaties van minister Homans

In maart kreeg Kempisch Tehuis bezoek van de visitatiecommissie. Drie specialisten beoordeelden de maatschappij op 22 operationele doelstellingen, verdeeld over zes domeinen: beschikbaarheid van woningen, kwaliteit van woningen, de betaalbaarheid, het sociaal beleid, de interne werking en financiële haalbaarheid en klantvriendelijkheid. Op basis van het visitatie- rapport dat vrijdag online verschijnt, stuurde minister van wonen Homans alvast een brief met felicitaties naar Kempisch Tehuis.

Gehoord en vergeleken
Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen op de werking van de sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) sprak de commissie met verschillende betrokken actoren: de huurders, OCMW’s, gemeentebesturen, personeel, bestuursleden, ambtenaren en welzijnswerkers. Op basis van de prestatiedatabank van de Vlaamse overheid werden de prestaties van Kempisch Tehuis vergeleken met die van alle andere SHM’s in Vlaanderen. De Visitatiecommissie gaf Kempisch Tehuis over de gehele lijn een positieve beoordeling. Tot op heden zijn er maar 2 SHM’s in Vlaanderen die op alle 22 doelstellingen een positieve score kregen. 19 van de 22 operationele doelstellingen werden als ‘goed’ beschouwd, de drie andere als ‘uitstekend’. Zo oordeelde de commissie dat Kempisch Tehuis een uitzonderlijke prestatie levert met een voorbeeldfunctie voor andere SHM’s wanneer het gaat over het realiseren van nieuwe sociale huurwoningen, het afstemmen van het aanbod op de noden van verschillende groepen en op vlak van financiële leefbaarheid. Hiermee benadrukt de visitatiecommissie dat Kempisch Tehuis een voortreffelijk resultaat neerzet voor wat betreft haar core business: voldoende woningen realiseren, aangepast aan de noden en toch een financieel gezond bedrijf blijven.

Voort op de ingeslagen weg
Het visitatierapport is voor Kempisch Tehuis een stimulans om voort te gaan op de ingeslagen weg. Zo wisten de visitatoren de focusgroep, waarin huurders de SHM adviezen kunnen geven, erg te waarderen. Ze stellen deze vorm van bewonersparticipatie zelfs als voorbeeld voor andere SHM’s. Dezelfde mening had de commissie over het werken met toezichthouders, bewoners die een oogje in het zeil houden en rapporteren aan de SHM.
Kempisch Tehuis werkt continu aan de verbetering van haar werking. In de voorbije jaren heeft Kempisch Tehuis regelmatig werkpunten opgelijst zoals verdere informatisering, communicatie met huurders en andere woonactoren, optimalisering van de werking van de onderhoudsdienst, bredere uitbouw van de sociale dienst, optimalisering van de financiële planning, gekoppeld aan de planning van nieuwe projecten en renovatie van het eigen patrimonium.

Klik hiernaast voor het volledige visitatierapport.

Over ons VISITATIERAPPORT