Statuten Kempisch Tehuis


 

De statuten van onze vennootschap werden de laatste keer aangepast tijdens de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders blijkens proces-verbaal  opgesteld door Meester Frank Goddeeris, notaris te Houthalen-Helchteren op negenentwintig mei tweeduizend achttien gepubliceerd in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad. 

De gecoördineerde statuten kan u downloaden door te klikken op onderstaande link 

Over ons STATUTEN