MEDEWERKERS


Directeur

Stefanie Gielen

 • algemene leiding

Adjunct-directeur

Wouter Van Mierloo, adjunct-directeur

 • interne organisatie
 • externe communicatie
 • verwerving gronden / panden
 • omgevingswerken en infrastructuur
 • Klachtenbehandeling

Boekhouding

Martine Willems, diensthoofd
Stephan Kennes
Ellen Pacan

 • boekhouding
 • personeelsadministratie
 • afrekening van gemeenschappelijke diensten in appartementen
 • informatica

Secretariaat

Hilde Boonen
Christel Schepers
Natalie Franco

 • algemeen secretariaat
 • verzekeringen
 • verkoop van woningen / kavels
 • administratie bouwwerven

Verhuring en onthaal

Karolien Martens, diensthoofd

 • wetgeving
 • verhuur
 • Inning huishuur

Arlette Meus

 • telefooncentrale
 • inschrijvingen kandidaat-huurders

Deborah Reynders

 • toewijzing woningen
 • ondertekening huurovereenkomsten

Muriëlle Gerits

 • aanvraag bijwoningen
 • administratie kandidatendossiers

Renaat Plessers
Lise Spreuwers

 • aanvraag huurherziening
 • sociale dienst
 • DIALOOG
 • bewonersvergaderingen

Mieke Geurts

 • inning achterstallige huishuur
 • inning schuld na verhuis

Daniela Di Giacomo

 • onthaal
 • administratie

 


Technische dienst

ing. Rony Tielens, diensthoofd

 • opvolging en controle van bouwdossiers en bouwwerven

ing. Albert Taens
ing. Dirk Truyen
arch. Kristine Gebruers

 • opvolging en controle van bouwdossiers en bouwwerven

Onderhoudsdienst

Gert Peeters, coördinator
Johan Nijs
Patrick Steegmans
Sandra Vreys
Christine Krampiltz
Dominique Hanssen

 • opvolging herstellingen
 • opvolging onderhoudswerken
 • bevindingsstaten bij verhuis

Kristien Grieten

 • Aankopen
 • Stockbeheer

Onderhoudsploeg

Abdel Beluafi – Maarten Boogers – Jo Dedeken – Kubylay Gambez – Willy Geerkens – Johan Janssen – Alain Martens – Kris Metten – André Neyens – Christophe Oeyen – M’Barek Oualach – Bart Peeters – Ad Quintens – Ludo Schepers – Ronny Schraepen –Tony Tamboers – Pascal Tognon – Pietro Valori – Andy Vandijck – Rudi Waelbers – Oldrich Wisniowski – Pascal Wouters

Over ons MEDEWERKERS