Kempisch Tehuis in DIALOOG met huurders


Geschiedenis

In 2009 startte Kempisch Tehuis met het project ‘Ik en mijn sociale huisvestingsmaatschappij’ met ondersteuning en begeleiding van RIMO Limburg. Na een intensieve bevraging van 346 sociale huurders in Lommel over de werking van Kempisch Tehuis, werd een bewonersgroep opgericht. Deze groep sociale huurders uit Lommel kwam regelmatig samen en nam de communicatie en werking van Kempisch Tehuis onder de loep.

Via de bewonersgroep, kregen de sociale huurders een concrete stem binnen het beleid van Kempisch Tehuis. Verschillende aanpassingen werden doorgevoerd: de huisstijl werd volledig aangepast, brieven werden toegankelijker geschreven, er werd een gebruiksvriendelijke website ontwikkeld, sleutelhangers van Kempisch Tehuis werden gemaakt en verdeeld, noodnummers werden op cv-ketels geplakt, 2-jaarlijkse nieuwsbrief, de klachtenprocedure werd op punt gezet, bewonersvergaderingen, collectief onthaal, begeleidingsproces renovatie, kijkwoning en ga zo maar door.

DIALOOG

In 2014 breidde de dienst verhuur samen met RIMO Limburg de werking van de pilootgroep uit Lommel uit naar het hele werkgebied. Er werden drie bewonersgroepen opgericht met sociale huurders uit alle gemeenten waar Kempisch Tehuis actief is en het nieuwe project kreeg de naam DIALOOG. De deelnemers aan deze groepen kregen vorming en toelichting over de werking van Kempisch Tehuis.

RIMO Limburg rond taak af

Na jaren intensieve ondersteuning van de bewonersgroepen door RIMO Limburg, rondt deze haar taken af en volgt de dienst verhuur van Kempisch Tehuis het project alleen op. Met de oprichting van de regionale bewonersgroepen en het winnen van de beste-praktijk-prijs 2015 voor dit project, zit het werk van RIMO Limburg er op.

 perstekstkempischtehuisindialoogmethuurders_copy_1

Sociale dienst Project “Ik en mijn SHM”