Ben jij de huurder die wij zoeken om samen de werking van Kempisch Tehuis te verbeteren?


Als huurder weet jij wat er goed loopt bij Kempisch Tehuis en waarover je tevreden bent, maar kan jij ons ook zeggen wat volgens jou beter zou kunnen. Kempisch tehuis wil daarom van jou weten wat zou kunnen veranderen, hoe we dit kunnen aanpakken en welke rol jij hier als huurder in kan opnemen.

Kempisch Tehuis wil daarom samen met de huurders aan tafel te zitten om deze punten te bespreken. De DIALOOG-groep komt 2 keer per jaar samen om een aantal thema’s te bespreken en meteen enkele voorstellen uit te werken.

Klik rechts op “Aanmelden” als je interesse hebt om deel te nemen aan de werkgroep of neem rechtstreeks telefonisch contact op via het nummer 011 81 07 08. Onder “geschiedenis” vind je wat meer informatie terug over de opstart van dit project.

Sociale dienst Project “Bewonersbetrokkenheid