Nieuwbouw in Meulenberg 


 

Kempisch Tehuis plant de komende jaren grote bouwwerken in de wijk Meulenberg te Houthalen-Helchteren. Met de derde bouwfase in Meulenberg van Kempisch Tehuis, vertrokken op 1 juli 2017 de laatste bewoners van de woontorens. Deze appartementen waren een voorbeeld van sociale huisvestingsprojecten uit de jaren ’70. Om de leef- en woonkwaliteit te verbeteren van deze 84 gezinnen, die in de oorspronkelijke 4 torens woonden, maar ook de omwonenden, wil Kempisch Tehuis deze vervangen door mooie, moderne woningen en appartementen.

Een dergelijk project is geen kleine klus en er werd reeds in 2004 gestart met de opmaak van de structuurplannen. Concreet zal er in verschillende fases over verschillende jaren gewerkt worden.

Op 14 december 2012 zijn drie aannemers gestart met de bouw van de eerste 17 woningen op restpercelen tussen de bestaande woningen in de Varenstraat, Bremstraat en Hazelarenstraat. Tussen de Bergstraat en Ahornstraat bouwt Kempisch Tehuis werden 12 nieuwe woningen gerealiseerd.

Ondertussen zijn de nieuwe woningen van de eerste twee bouwfases in Meulenberg verhuurd en bewoond. Vele huurders woonden ervoor in één van de twee appartementsblokken in de Saviostraat.

Op 23 februari 2015 startten de werken van de afbraak van de woontorens in de Saviostraat. Sedert 1 juli 2017 zijn de 8 appartementen en 26 woningen verhuurd.

Met de verhuring van deze woningen, verdwenen ook de laatste bewoners van de woontorens in de Elzenstraat. Op 7 augustus 2017 wordt gestart met de afbraak van de garageboxen in de Hazelarenstraat, 6 terraswoningen in de Hazelarenstraat en de woontorens in de Elzenstraat.

Sloop & Infrastructuur

 • Sloop van:
  • 2 woontorens (42 woontorens)
  • 6 woningen
  • 42 garageboxen
 • Infrastructuur:
  • Verbindingsweg tussen Elzenstraat en Hazelarenstraat wordt verwijderd en opnieuw aangelegd. De nieuwe weg komt ongeveer tussen de twee bestaande woontorens in.
  • Bouwheer is de VMSW;
 • Aannemer: Martens Wegenbouw
 • Kostprijs: 1.713.158,40 EUR (incl. btw)
 • Timing: Gestart op 15 augustus. Einde voorzien tegen februari 2018.

Nieuwbouw

 • Ontmoetingsruimte
 • 17 Eéngezinswoningen
 • 50 appartementen
  • Verdeeld over verschillende appartementsgebouwen;
  • 1 complex met 22 seniorenappartementen
 • Gemeenschappelijk parkje tussen de woningen en appartementen met een hangplek.
 • Doorsteek voor voetgangers vanuit de Hazelarenstraat en Bremstraat naar de Moskee en de school.
 • Aannemers: Lamers, Cordeel en Gemoco
 • Kostprijs: 9.017.321 EUR (excl. btw)
 • Timing: Start maart 2018 / Einde na de zomer van 2019.
HOUTHALEN “Meulenberg Fase III”