Winterpermanentie: T 011 81 07 20


Tussen 1 november en 1 maart is er extra permanentie voor zeer dringende reparaties (vooral voor centrale verwarming) op:

vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur
zaterdag, zondag en feestagen van 8.00 tot 17.00 uur

Spreek bij dringende en zware defecten aan de elektriciteits- en verwarmingsinstallaties een boodschap in op het antwoordapparaat. Vermeld duidelijk uw adres en telefoonnummer.

De technicus van dienst doet al het nodige om dringende oproepen te beantwoorden. Enkel dringende klachten die niet uitgesteld kunnen worden, worden beantwoord en hersteld.

Je centrale verwarming


 

Mijn centrale verwarming werkt niet – wat nu ?

Je cv-ketel wordt regelmatig gereinigd en gecontroleerd door de onderhoudstechnici van Kempisch Tehuis. U kan ook zelf een firma hiervoor aanstellen. U dient dan wel elke 2 jaar het reinigingsattest aan Kempisch Tehuis te bezorgen.

De huurder dient, naast dit onderhoud, zelf:

regelmatig de waterdruk te controleren:

Je kan de waterdruk aflezen op een metertje aan de cv-ketel.

De waterdruk moet tussen de één en twee kilo/cm² zijn.

Bij onvoldoende druk kan de cv-ketel in storing vallen. Je moet dan de installatie bijvullen met water en daarna alle radiatoren ontluchten.
Als je vaker dan 2 keer per jaar moet bijvullen, dan moet je dit melden aan Kempisch Tehuis.

regelmatig de installatie te ontluchten:

Wanneer je borrelende geluiden in je cv-installatie hoort of indien de radiatoren niet over de volledige oppervlakte opwarmen dan komt dit hoogstwaarschijnlijk door lucht in de leidingen of in de radiatoren. Je moet dan de radiatoren ontluchten.

Na het ontluchten controleer je terug de waterdruk op de ketel (zie hierboven).

De werking van je thermostaat

Hieronder legt onze technieker Maarten de werking uit van de calorMATIC VRT 50 thermostaat van Vaillant.

Klik hier om de handleiding te downloaden.

Wat als je verwarming niet meer werkt?

Controleer steeds vooraf of:

  • De stekker van de ketel in het stopcontact zit;
  • Er voldoende waterdruk is – zie hierboven;
  • De installatie ontlucht is – zie hierboven;
  • De watertemperatuur van de ketel voldoende hoog staat;
  • De radiatorkranen open staan;
  • De kamerthermostaat juist is ingesteld;
  • De gaskraan open staat (bij een gasinstallatie);
  • Er nog voldoende stookolie in je tank is (bij een installatie op stookolie).

Wanneer dit allemaal in orde is en de verwarming werkt nog steeds niet, bel dan naar Kempisch Tehuis op 011 81 07 20.

 

Contactgegevens onderhoud

Onderhoudsdienst, Centrum Zuid 3013, 3530 Houthalen-Helchteren
Tel.011 81 07 20
onderhoudsdienst@cvkt.be

Onderhoud Je centrale verwarming