Vraag en antwoord


 

 

 

 

Wat staat er in het huurcontract?

Uw huurcontract bestaat uit de ingevulde versie van de type huurovereenkomst, samen met het reglement van inwendige orde en eventueel andere bijlagen.

Het reglement van inwendige orde vermeldt bijkomende rechten, plichten en afspraken.

Wat gebeurt er bij de ondertekening van mijn huurcontract?

U heeft een woning aangeboden gekregen en het aanbod aanvaard.

Na de controle op de toewijzingsvoorwaarden, wordt u uitgenodigd om het huurcontract te tekenen.

OPGELET: Sinds 1/11/2017 moeten nieuwe huurders één jaar nadat zij huurder zijn geworden over een basis taalvaardigheid Nederlands beschikken. Indien men niet beschikt over dit niveau kan men contact opnemen met de organisaties die het Vlaamse integratie– en inburgeringsniveau uitvoeren.

Hoeveel bedraagt de huurwaarborg en hoe betaal ik deze

Er zijn verschillende manieren van betaling mogelijk. De huurwaarborg moet betaald worden vóór het moment van overhandiging van de sleutels. Het bedrag van de waarborg wordt bepaald door de Vlaamse Overheid.

Mocht je problemen hebben om de waarborg in één keer te betalen, neem je best contact op met Kempisch Tehuis voor meer info over de mogelijkheden.

Meer weten

Wanneer moet ik de huur betalen?

U betaalt uw huishuur steeds vóór de 10de van elke maand. De betaling gebeurt met vermelding van het OGM-nummer dat u heeft gekregen bij de ondertekening van uw huurcontract.

Dat OGM-nummer (overschrijving met gestructureerde mededeling) vindt u terug op de huurprijsberekening.

Geef aan uw bank een doorlopende opdracht. Dan kan u het betalen van de huur alvast niet vergeten.

Controleer bij een doorlopende opdracht of de huur effectief van de rekening is afgegaan. Zo vermijdt u problemen.

Denk er aan om de bank onmiddellijk te verwittigen wanneer het bedrag van de huur verandert.

Wie is huurder? Welke rechten en plichten hebben de huurders?

Klik hieronder voor meer uitleg over de categorieën van huurders.

Meer weten

Mogen mijn kinderen blijven wonen indien mij als huurder iets overkomt of wanneer ik als huurder opzeg?

Klik hieronder voor meer info

Meer weten

Wat gebeurt er na opzeg of na overlijden van de huurder als er nog andere personen in de woning wonen?

Zie ook het antwoord op de vorige vraag.

De huuropzeg bedraagt drie maanden. Als de huurder naar een woonzorgcentrum of residentiële opvang voor personen met een handicap verhuist, bedraagt de opzegtermijn één maand.

Pas bij het definitief beëindigen van het huurcontract wordt voor de overblijvende huurders een plaatsbeschrijving opgemaakt.
De herstelling van de schade die dan vastgesteld wordt, zal aangerekend worden aan diegenen die als laatste nog huurders waren. De waarborg kan pas worden teruggestort als het volledige huurcontract wordt beëindigd. Indien de schade groter is dan het bedrag dat gedekt is door de waarborg, zal het verschil aangerekend worden.

De huurder die de woning voortijdig verliet, is op dat moment geen huurder meer en kan dan ook niet mee aansprakelijk geacht worden voor de schade die dan vastgesteld wordt. Het is aan de huurders om hun vertrekkende medehuurder ter verantwoording te roepen indien deze medeverantwoordelijk is voor de schade.

Als nieuwe huurder word ik uitgenodigd voor een plaatsbeschrijving. Wat is dat en waarom gebeurt dat?

De plaatsbeschrijving is een officieel document dat door de verschillende partijen ondertekend wordt en deel uitmaakt van het huurcontract.

Bij iedere opzegging en bij ieder begin van een huurcontract, wordt er met u een afspraak gemaakt om de plaatsbeschrijving op te maken. Het is belangrijk dat u deze afspraak stipt opvolgt en dat u op tijd aanwezig bent.

De plaatsbeschrijving is een beschrijving van de toestand van de woning. De toestand van de vloerbekleding, muren, stopcontacten, deuren, kranen, enz… wordt samen met u grondig bekeken en genoteerd.

Dit is van belang bij de eindafrekening en bij de terugbetaling van de waarborg.
De plaatsbeschrijving beschermt u als nieuwe huurder. Voor eventuele schade die al aanwezig is op dat moment en genoteerd wordt op de plaatsbeschrijving, kan u later niet verantwoordelijk worden gesteld.

Hoe wordt mijn huurprijs berekend?

De huurprijs bestaat uit de huurprijs van de woning en uit de huurlasten.

Klik hier om te zien hoe uw huurprijs wordt berekend.

Kan mijn huurprijs worden aangepast?

Ieder jaar wordt uw huurprijs op 1 januari aangepast. Dit gebeurt volgens de wettelijke bepalingen in de sociale huurwet.

meer weten

Ik wil stoppen met huren. Wat nu?

Klik hieronder voor meer info

meer weten

Wat is mijn opzegtermijn?

De wet verplicht een opzegtermijn van drie maanden. Als u naar een woonzorgcentrum of residentiële opvang voor personen met een handicap verhuist, bedraagt de opzegtermijn één maand.

De opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op het moment dat de huisvestingsmaatschappij uw opzeg ontvangen heeft.

Als de laatste overblijvende huurder (in het geval van een gezin) overlijdt, dan wordt de huurovereenkomst van rechtswege ontbonden op de laatste dag van de 2de maand na het overlijden.

meer weten

Ik wil verhuizen naar een andere sociale huurwoning. Wat moet ik doen?

U stelt zich best zo snel mogelijk kandidaat voor een andere sociale huurwoning. In sommige situaties kan u als huurder voorrang krijgen voor een andere sociale huurwoning.

Voor meer informatie bezoek de pagina over verhuizen naar een andere woning

Ik huur een woning, maar deze is niet meer aangepast aan mijn fysieke toestand. Wat moet ik doen?

Of een woning al dan niet als onaangepast wordt beschouwd, hangt af van uw persoonlijke situatie en van de woning. Deze situatie moet bewezen worden met de nodige medische documenten.

Voor meer informatie bezoek de pagina over verhuizen naar een andere woning

Ik huur een sociale woning, maar deze is te groot of te klein voor mijn gezinssituatie.

Of een woning te klein of te groot is, wordt bepaald door de rationele bezetting van deze woning. U kunt slechts een woning huren waarvan de oppervlakte en het aantal slaapkamers overeenkomt met de grootte van uw gezin.

Indien u dit wenst, kan u zich kandidaat stellen voor een grotere of kleinere woning. In sommige gevallen krijgt u dan voorrang.

Voor meer informatie bezoek de pagina over verhuizen naar een andere woning

Ik huur Vraag en antwoord