Ontvangst van nieuwe huurders


Ik heb een woningaanbod aanvaard

Onder het onderdeel “ik krijg een woning aangeboden“ kan je lezen wat je moet doen als je van Kempisch Tehuis een brief ontvangt met de melding dat je aan de beurt bent voor een sociale woning. Als je beslist op het aanbod in te gaan, kan overgegaan worden tot de ondertekening van het contract.

Collectief onthaal

Bij nieuwbouwprojecten wordt er extra aandacht geschonken aan het ontvangen van de nieuwe huurders in het project. Zo nodigt Kempisch Tehuis hen uit voor een gezamenlijk onthaalmoment waarop ook het huurcontract wordt ondertekend. De huurders die het nieuwbouwcomplex samen zullen betrekken kunnen elkaar tijdens dit moment al eens leren kennen.

Contractondertekening

Als je de toewijzing van een woning aanvaardt, word je uitgenodigd op kantoor om het contract en het reglement van inwendige orde te overlopen en te ondertekenen. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de rechten en plichten van een sociale huurder en verhuurder en de gevolgen van het niet naleven ervan.

Sleuteloverhandiging

Nadat je bij Kempisch Tehuis het contract hebt ondertekend en de waarborg van je woning hebt betaald, krijg je een persoonlijke uitnodiging voor de sleuteloverhandiging. Je krijgt een uitgebreide technische toelichting bij de woning en kan vragen stellen. Eventuele opmerkingen kunnen dan nog genoteerd worden op de intredende plaatsbeschrijving die door beide partijen ondertekend wordt bij afloop.

3 maanden na verhuis: tevredenheidsonderzoek

Een medewerker van de sociale dienst zal de nieuwe huurders binnen de 3 maanden na inhuizing contacteren voor een tevredenheidsmeting.

Hierbij zal geïnformeerd worden naar de tevredenheid van de huurder over de contacten met de medewerkers van onze huisvestingsmaatschappij, over de woning en wordt ruimte voorzien voor eventuele verdere vragen van de huurder. Vanzelfsprekend kan elke huurder ook steeds op ons kantoor terecht met al zijn vragen. De tevredenheidsenquête kan anoniem ingevuld worden op papier of digitaal.

Ik huur Ontvangst nieuwe huurders