Mijn huur betalen


Ik kan niet betalen

Heb je of verwacht je financiële problemen?

De maandelijkse huur dient stipt voor de 10-de dag van elke lopende maand betaald te worden.

Als je problemen hebt of problemen verwacht om de huishuur maandelijks tijdig te betalen, neem dan snel contact op met de dienst huurderszaken van Kempisch Tehuis. We zullen samen met jou naar een haalbare oplossing zoeken!

Heb je grotere financiële problemen, die niet alleen gaan over de huurbetaling: dan neem je best tijdig contact op met het OCMW van je gemeente:

Je kan ook terecht bij de Limburgse schuldhulplijn ( gratis tel. 0800/99.99.5).

Staat het OCMW of het CAW je reeds bij met de betaling van je huur, sta je onder bewindvoering, budgetbeheer,…? Meld dit dan ook direct aan onze diensten!

Heb je het financiële problemen, doe er dan snel iets aan! Voorkom nodeloze stappen bij de rechtbank en wacht niet op een vonnis van de vrederechter of tot er een deurwaarder bij je komt aankloppen. Bovendien kosten deze procedures je handen vol geld!!! 

Hieronder kan je ook de folder van de schuldhulplijn downloaden.

 Folder schuldhulplijn CAW

Mijn inkomen verandert

Je hebt plots een veel lager inkomen dan drie jaren geleden, het jaar waarop we je huidige huurprijs berekenden. Dan kan je een aanpassing van je huurprijs vragen.

Inkomensdaling van minstens 20%

Ten gevolge van langdurige ziekte, verlies van job, wijziging in arbeidsstelsel of langdurige economische werkloosheid, kan het gebeuren dat je een daling van je inkomen ondervindt. Wanneer je huidig gezinsinkomen gedurende minstens 3 maanden na elkaar gemiddeld 20% lager ligt dan het gezinsinkomen op je huurberekening, kan je een tijdelijke herziening van je huur aanvragen. Deze is geldig voor 6 maanden.

Je gaat op pensioen

Wanneer je op pensioen gaat, daalt vaak het gezinsinkomen aanzienlijk. Ook in deze situatie heb je recht op een herziening van de huur. Als je op pensioen bent, moet je inkomen niet met 20% dalen om een huuraanpassing te krijgen. Een pensioenherziening is steeds geldig tot 31 december.

Kom langs tijdens de openingsuren en breng loonfiches of een overzicht van het inkomen van de laatste 3 maanden mee. Breng dit mee voor alle gezinsleden waarvan we de inkomsten nodig hebben voor de huurprijsberekening. Je moet namelijk bewijzen dat je gezinsinkomen daalde.

Ik huur Mijn huur betalen