Je woning tegen brand verzekeren


Verzekering afgesloten door de huurder

Sinds 01/01/2020 is het afsluiten van een brandverzekering op je inboedel niet meer verplicht. Desondanks raden wij je toch nog steeds aan om je inboedel te verzekeren tegen brandschade. Daarnaast raden wij je ook aan om je te verzekeren tegen glasbreuk. De jaarlijkse premie weegt namelijk niet op tegen de schade die je zou kunnen lijden als er brand uitbreekt in je woning of als er per ongeluk een raam sneuvelt.

 Wij geven u hierover graag de nodige informatie bij de ondertekening van uw huurcontract.

Verzekering afgesloten door Kempisch Tehuis

Kempisch Tehuis heeft een brandverzekering afgesloten die u als huurder beschermt en ook ‘derden’ beschermt die eventueel door hetzelfde incident schade ondervinden.

Wat betekent “afstand van verhaal”?

De clausule “afstand van verhaal ten voordele van de huurder en derden” betekent dat Ethias, de verzekeraar van de huisvestingsmaatschappij, bij de huurder geen terugvordering zal doen van de gemaakte kosten voor schade aan het gebouw. Zelfs niet als de oorzaak van de schade bij deze huurder ligt.

Dit natuurlijk met uitzondering van “kwaadwilligheid of opzet” of indien de huurder dit risico toch verzekerd heeft. Het mogelijke verhaal van ‘derden’ is eveneens gedekt door de verzekering van de huisvestingsmaatschappij , d.w.z. de schade die een ongeval kan veroorzaken aan goederen van derden, met inbegrip van uw buren en uw eventuele gasten. (cfr. art. 1382 tot 1386bis van het Burgerlijk Wetboek).

Ik huur Je woning verzekeren tegen brand