Herziening van mijn huurprijs


Wanneer heb ik recht op een aanpassing van mijn huurprijs?

 • bij een inkomensdaling van minstens 20%

Ten gevolge van langdurige ziekte, verlies van job, wijziging in arbeidsstelsel of langdurige economische werkloosheid, kan het gebeuren dat je een daling van je inkomen ondervindt.
Wanneer je huidig gezinsinkomen gedurende minstens 3 maanden na elkaar gemiddeld 20% lager ligt dan het gezinsinkomen op je huurberekening, kan je een tijdelijke herziening van je huur aanvragen.
Deze is geldig voor 6 maanden.

Aan te leveren documenten:

 • Verklaring op eer ondertekenen (zie bijlage)
 • Volgende documenten moeten voor alle meerderjarige gezinsleden verzameld worden:
  • Loonbrieven van de laatste drie maanden
  • Attest van vervangingsinkomen van de laatste drie maanden
   • Werkloosheidsuitkeringen (hulpkas/syndicaat)
   • Ziekte-uitkeringen (ziekenfonds)
   • Invaliditeitsuitkeringen + inhaalpremie (ziekenfonds)
  • Indien een meerjarig gezinslid ten laste is: attest van het ziekenfonds

 

 • bij pensionering

Wanneer je op pensioen gaat, daalt vaak het gezinsinkomen aanzienlijk. Ook in deze situatie heb je recht op een herziening van de huur.
Als je op pensioen bent gegaan na 1 januari van het referentiejaar, moet je inkomen niet met 20% dalen om een huuraanpassing te krijgen.
Een pensioenherziening is steeds geldig tot 31 december.

Kom langs tijdens de openingsuren en breng loonfiches/pensioenstrookje of een overzicht van het inkomen van de laatste 3 maanden mee.
Breng dit mee voor alle gezinsleden met een inkomen.  Je moet namelijk bewijzen dat je gezinsinkomen daalde.

Aan te leveren documenten

 • Verklaring op eer ondertekenen (zie bijlage)
 • Volgende documenten moeten voor alle meerderjarige gezinsleden verzameld worden:
  • Persoon die recent op pensioen gegaan is:
   • Rekeninguittreksel van het eerste pensioen
  • Alle andere meerjarige gezinsleden
   • Loonbrieven van de laatste drie maanden
   • Attest van vervangingsinkomen van de laatste drie maanden
    • Werkloosheidsuitkeringen (hulpkas/syndicaat)
    • Ziekte-uitkeringen (ziekenfonds)
    • Invaliditeitsuitkeringen + inhaalpremie (ziekenfonds)
   • Indien een meerjarig gezinslid ten laste is: attest van het ziekenfonds
   • Indien partner reeds gepensioneerd is: afschrift van laatste pensioen

 

Ik huur Herziening van mijn huurprijs