Berekening van mijn huurprijs


Hoeveel huur betaal ik?

Om de huurprijs te berekenen, kijken we naar je inkomen, je gezin en je woning.

De Vlaamse Regering wijzigde op 1 januari 2020 de huurprijsberekening.

Er zijn 3 elementen die wijzigen:

 1. Voor een energiezuinige woning betaal je een energiecorrectie
 2. De marktwaarde van jouw woning bepalen we met een nieuw schattingsmodel
 3. De manier om jouw inkomen vast te leggen wijzigt

De formule is:
basishuurprijs – gezinskorting – patrimoniumkorting + energiecorrectie + extra huurlasten = huurprijs

Energiecorrectie

Voor bepaalde huurwoningen wordt sinds 01/01/2020 een “energiecorrectie” aangerekend.

Als Kempisch Tehuis extra geld heeft geïnvesteerd om jouw woning energiezuiniger en milieuvriendelijker te maken, dan verbruik je minder energie en bespaar je geld op het gebruik van verwarming en warm water.

Om onze investering terug te kunnen verdienen, rekenen we een maandelijks toeslag aan bovenop jouw huurprijs. Deze toeslag heet de energiecorrectie en telt enkel voor woningen met energiezuinige investeringen, zoals een goede isolatie of een zuinige verwarmingsketel.

De grootte van deze toeslag hangt af van de hoeveelheid energie die jij minder verbruikt door onze extra investering. Deze hoeveelheid energie berekenen we volgens de regels die de Vlaamse Regering vastlegde.

De uitgespaarde hoeveelheid energie rekenen we gedeeltelijk door aan het voordelige sociale tarief. Op deze manier is deze toeslag een eerlijk bedrag dat altijd lager is dan het bedrag dat jij bespaart op jouw energiefactuur.

De Huurschatter

Je huurprijs hangt ook af van de marktwaarde van jouw woning. Dat is de prijs die je zou betalen voor een gelijkaardige woning op de private markt.

Vanaf 1 januari 2020 bepalen we de waarde van je woning aan de hand van een schattingsmodel, de sociale huurschatter. Om de waarde te bepalen kijken we naar de ligging en andere eigenschappen, zoals het aantal slaapkamers of het bouwjaar. Op deze manier kunnen we een nog juister bedrag op de waarde van jouw woning plakken.

Je inkomen

Vanaf 01/01/2020 houden we rekening met het inkomen van de huurders en alle meerderjarige gezinsleden. Enkel het inkomen van meerderjarige kinderen die nog kinderbijslag genieten, tellen we niet mee. Het inkomen van familieleden tot de derde graad van de huurder én die erkend zijn als ernstig gehandicapt wordt geheel of gedeeltelijk vrijgesteld voor de huurprijsberekening. Het inkomen is vrijgesteld tot een maximum van 11.510,61 EUR.

Daarnaast kijken we vanaf 01/01/2020 naar wat je verdiende in het jaar waarop je meest recente aanslagbiljet betrekking heeft. Dat noemen we het referentie-inkomen. Dit is niet noodzakelijk voor alle gezinsleden hetzelfde jaar. Enkel als jij en jouw gezin geen referentie-inkomen hebben, dan kijken we naar jullie huidige inkomsten.

Je inkomen wordt geïndexeerd met de gezondheidsindex. Dan toetsen we je geïndexeerd inkomen af aan de inkomensgrenzen van 2020.

De inkomensgrenzen voor 2021 zijn:

 • alleenstaande: 25.557,00 EUR
 • alleenstaande met een handicap: 27.698,00 EUR
 • anderen: 38.335,00 EUR. Per persoon ten laste tel je er 2.143,00 EUR bij. Een persoon ten laste is een kind of een persoon met een handicap.

Verdien je minder dan de inkomensgrens?

Dan verandert er niets. We delen je geïndexeerde inkomen nog altijd door 55.

Verdien je meer dan de inkomensgrens?

Dan delen we jouw geïndexeerde inkomen door 54, 53 of 52. Dat gaat zo:

 • je inkomen is hoger dan de inkomensgrens, maar lager dan 125%: we delen door 54.
 • je inkomen is minstens 125%, maar lager dan 150% van de inkomensgrens: we delen door 53.
 • je inkomen is 150% van de inkomensgrens of hoger: we delen door 52.

Een voorbeeld

Je bent een alleenstaande zonder kinderen. De inkomensgrens is 25.557,00 EUR.

 • Verdiende je 25.557,00 euro of minder? Dan blijven we je inkomen delen door 55. Nadien trekken we alle kortingen af. We kijken ook na of je niet meer dan de basishuurprijs betaalt.
 • Verdiende je 28.000 euro? Dan is dit 109,55% van de inkomensgrens. We delen je inkomen door 54. Nadien trekken we alle kortingen af. We kijken ook na of je niet meer dan de basishuurprijs betaalt.

Gezinssamenstelling

Van de basishuurprijs gaat 19,00 EUR (bedrag 2021) af per kind of persoon ten laste. Deze vermindering op de basishuurprijs heet de gezinskorting. Woon je niet meer samen met je ex-partner, dan halveren we de korting en krijgt ieder de helft. Familieleden tot de derde graad van de huurder die erkend zijn als ernstig gehandicapt krijgen een dubbele gezins-korting. Dit geldt enkel voor familieleden die niet-kinderbijslaggerechtigd zijn.

Woningkwaliteit

We vertrekken van de markthuurwaarde. Dat is de huurprijs die jouw woning zou hebben op de private huurmarkt. Als de waarde van je woning lager is omwille van de ouderdom of de verouderde staat, zal je een hogere korting ontvangen. Dit heet de patrimoniumkorting

Extra huurlasten

Je betaalt je huur en nog een aantal extra maandelijkse kosten. Dit is bijvoorbeeld de huur van een garage, het onderhoud van gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw, het onderhoud van centrale verwarming,… .

Vermindering onroerende voorheffing

Heb je 2 kinderen of meer ten laste of ben jij of iemand van je gezin ernstig gehandicapt? Dan kom je misschien in aanmerking voor de vermindering onroerende voorheffing. Dit is een vermindering op de grondlasten die onze huisvestingsmaatschappij als eigenaar betaalt.

We ontvangen deze vermindering en vergelijken het bedrag met de sociale korting. Je krijgt het hoogste van de 2 kortingen: ofwel de sociale korting, ofwel de vermindering op de onroerende voorheffing.

Lees er meer over op de website van de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL).

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen hierover of ben je niet zeker of dit voor jou geldt? Contacteer dan onze dienst verhuur.

Onderaan deze pagina een filmpje met meer uitleg over de berekening.

Hoeveel waarborg betaal ik?


Als je een huurovereenkomst afsluit, moet je ook een waarborg betalen.

Je krijgt deze waarborg met rente terug als de huurovereenkomst stopt. We kunnen wel een deel van de waarborg aftrekken als je nog openstaande schulden hebt of de woning beschadigde.

De waarborg bedraagt in principe maximaal twee maanden basishuurprijs, met een maximum van 1.010,00 EUR in 2021.

Ik huur Berekening van mijn huurprijs