In 2020 kreeg Kempisch Tehuis opnieuw bezoek van de Visitatieraad van Wonen-Vlaanderen.
De Visitatieraad gaat na hoe goed een sociale huisvestingsmaatschappij haar werk doet.
Het prestatiemeetsysteem is niet alleen een instrument voor zelfsturing voor sociale huisvestingsmaatschappijen, maar vormt ook de basis voor de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij.
Inmiddels is de visitatieronde volledig afgerond.
Het visitatierapport werd gepubliceerd op de website van Wonen-Vlaanderen, en kan u via deze link raadplegen.
Hier kan u de reactie van Kempisch Tehuis lezen die aan de Visitatiecommissie werd overgemaakt naar aanleiding van het definitieve visitatierapport.
Naar aanleiding van de tweede prestatiebeoordeling mocht Kempisch Tehuis deze beslissing ontvangen vanwege Vlaams Minister van Wonen Matthias Diependaele, m.b.t. de maatregelen die genomen moeten worden.
Kempisch Tehuis zal een actieplan uitwerken op basis van de aanbevelingen en adviezen van de Visitatiecommissie.

 

nieuws Prestatiebeoordeling van Kempisch Tehuis door Wonen-Vlaanderen